Công ty tập đoàn Hà Đô (HoSE: HDG) công bố Nghị quyết HĐQT thông qua phương án phát hành riêng lẻ 500 trái phiếu không chuyển đổi kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo, tương đương 500 tỷ đồng. Đây là trái phiếu kỳ hạn 3 năm, lãi suất coupon tối đa 6%/năm và lãi suất trong trường hợp trái chủ không thực hiện chứng quyền khi trái phiếu đáo hạn là đối đa 11%/năm. Công ty dự kiến phát hành trong 1 đợt.

Về chứng quyền, 500 trái phiếu tương đương 500 chứng quyền, mỗi chứng quyền trái chủ được mua 22.727 cổ phần do Hà Đô phát hành. Số lượng cổ phần phát hành theo chứng quyền là 11,3 triệu cổ phần. Trái chủ có thể thực hiện chứng quyền vào một trong ba đợt gồm đợt 1 là sau 12 tháng kể từ ngày phát hành, đợt 2 là sau 24 tháng và đợt 3 là sau 36 tháng. Giá mua cổ phần khi thực hiện chứng quyền là 44.000 đồng/cp.

Về mục đích sử dụng nguồn vốn huy động được, Hà Đô sẽ phân bổ 300 tỷ đồng bổ sung nguồn vốn thực hiện dự án thủy điện Đăk Mi 2 thuộc sở hữu Công ty Năng lượng Agrita - Quảng Nam (công ty con) thông qua hình thức tăng vốn hoặc hợp tác kinh doanh, 200 tỷ đồng bổ sung nguồn vốn kinh doanh.

Tại hội nghị chuyên gia phân tích cuối tuần qua, lãnh đạo Hà Đô cho biết trong 9 tháng, doanh thu hợp nhất đạt 3.472 tỷ, lợi nhuận sau thuế 784 tỷ đồng; lần lượt thực hiện 71% và 98% kế hoạch năm. Trong đó, doanh thu đến từ hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản chiếm tỷ lệ 63% trong cơ cấu doanh thu. Mảng năng lượng với đóng góp của 2 nhà máy Nhạn Hạc và Hồng Phong 4 cũng gia tăng tỷ trọng lên 12%.

Năm 2020, Hà Đô đặt mục tiêu doanh thu đạt trên 7.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.000 tỷ đồng, trong đó bất động sản và năng lượng vẫn tiếp tục là 2 mảng quan trọng hàng đầu. 

Các dự án bất động sản trong điểm trong 3 năm tới của doanh nghiệp gồm Hado Charm Villas (An Khánh, Hà Nội), Hado Green Lane (quận 8, TP HCM), Kha Vạn Cân (TP HCM), Nongtha Central Park (Viêng Chăn - Lào), Tạ Quang Bửu, khu đất Phan Đình Giót, Hỗn hợp Dịch Vọng…