google ky 18 hop dong mua nang luong tai tao

"Một khi tất cả các dự án này được hoàn thành, danh mục đầu tư không có carbon của chúng tôi sẽ sản xuất điện bằng một thành phố như Washington DC hoặc bằng các quốc gia như Uruguay hoặc Litva", Sundar Pichai, người đứng đầu Google tuyên bố.

Các dự án mới bao gồm các khoản đầu tư ở Hoa Kỳ, Chile và châu Âu và sẽ bao gồm việc xây dựng hàng triệu tấm pin mặt trời và tua-bin gió.

Các cơ sở này cho phép Google tăng danh mục các thỏa thuận về năng lượng gió và mặt trời của mình lên hơn 40%, đạt 5.500 MW.

"Kể từ năm 2017, chúng tôi là công ty đầu tiên đưa ra kế hoạch sử dụng hoàn toàn năng lượng tái tạo", ông Sundar Pichai nói. "Kết quả là, chúng tôi đã trở thành khách hàng tư nhân năng lượng tái tạo lớn nhất thế giới", ông nói thêm.

Google phải đặc biệt cung cấp điện cho các trung tâm dữ liệu của mình, những cơ sở hạ tầng này tiêu thụ nhiều năng lượng vì các máy chủ liên tục cần được làm mát.