Theo đó, tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu trong công điện các nội dung:

- Công ty Cổ phần Đầu tư thủy điện miền Trung Việt Nam (chủ đầu tư Nhà máy thủy điện Thượng Nhật) vận hành mở 5 cửa van của nhà máy thủy điện Thượng Nhật về trạng thái mở hoàn toàn để đảm bảo an toàn công trình và an toàn hạ du.

- Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện Nam Đông và Công an xã Thượng Nhật giám sát 24/24 giờ việc chấp hành mở hoàn toàn 5 cửa van nhà máy thủy điện Thượng Nhật.

- Đề nghị Tổng công ty Điện lực miền Trung ngừng mua điện nhà máy thủy điện Thượng Nhật cho đến khi Nhà máy tuân thủ đầy đủ các quy định về quản lý an toàn đập.

- Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thượng Nhật phải có phương án đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhà máy.

- Giao Sở Công Thương, UBND huyện Nam Đông theo dõi việc chấp hành nội dung của công điện này, kịp thời báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo.

Trước đó, ngày 13/11 theo báo cáo của chính quyền địa phương về việc thủy điện Thượng Nhật không thực hiện chỉ đạo của tỉnh về ứng phó với bão số 13, UBND tỉnh đã yêu cầu chủ đầu tư công trình thủy điện Thượng Nhật thực hiện các chỉ đạo của tỉnh. Hiện nay, đơn vị quản lý Thủy điện Thượng Nhật đã chấp hành lệnh nâng hoàn toàn 5 cửa van duy trì ở trạng thái mở hoàn toàn.

Sở Công Thương Thừa Thiên Huế đang tiếp tục chỉ đạo, giám sát chủ đầu tư trong việc khắc phục thực hiện các tồn tại để đảm bảo điều kiện xin tích nước vận hành theo quy định và thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh về ứng phó với bão số 13 đảm bảo an toàn cho công trình.

Dự án thủy điện Thượng Nhật do Công ty Cổ phần Đầu tư thủy điện miền Trung Việt Nam làm chủ đầu tư, được xây dựng trên suối Thượng Nhật trên địa bàn xã Thượng Nhật, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Các thông số chính của dự án như sau: Công suất 11 MW;  đập tràn có 5 cửa van phẳng; mực nước dâng bình thường 116 m; mực nước chết 106 m; dung tích toàn bộ hồ chứa 17 triệu m3; cao trình ngưỡng tràn 104 m. Dự án được khởi công năm 2008, mới thực hiện thủ tục giải phóng mặt bằng chưa triển khai thi công công trình chính. Do khủng hoảng kinh tế giai đoạn 2010 ÷ 2012, do đó dự án đã tạm dừng thi công. Dự án tiếp tục triển khai thi công các hạng mục công trình chính năm 2017. Hiện nay, dự án đang thi công xây dựng, chưa được phép tích nước vận hành.

Dự án thủy điện Thượng Nhật đã được Bộ Công Nghiệp (nay là Bộ Công Thương) bổ sung vào quy hoạch nhỏ toàn quốc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế tại Quyết định số 3454/QĐ-BCN ngày 18/10/2005 (công suất là 6 MW); trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, dự án đã được Bộ Công Thương điều chỉnh quy hoạch quy mô công suất lắp máy năm 2016 là 7 MW và năm 2018 là 11 MW.

Về thủ tục đầu tư, dự án đã được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu năm 2008 cho Công ty Cổ phần Đầu tư thủy điện miền Trung Việt Nam, nay là Quyết định chủ trương đầu tư (công suất là 6 MW); được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần thứ hai năm 2016 (công suất là 7 MW), lần thứ ba năm 2018 (công suất là 11MW).

Về quy trình vận hành: Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Thượng Nhật đã được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt tại Quyết định số 2807/QĐ-UBND ngày 1/11/2019.