Giảm giá điện, giảm tiền điện do ảnh hưởng của dịch Covid đã được thực hiện như thế nào?

Nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân do tác động của dịch Covid-19, thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ, ngày 16/4/2020, Bộ Công Thương đã ban hành Công văn số 2698/BCT-ĐTĐL hướng dẫn Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc giảm giá điện, giảm tiền điện trong 3 tháng.

Đối với khách hàng sinh hoạt thì giá bán lẻ điện sinh hoạt từ bậc 1 đến bậc 4 được giảm 10%; đối với các khách hàng là các cơ sở sản xuất và kinh doanh được giảm 10% mức giá bán lẻ điện hiện hành ở các khung giá giờ cao điểm, giờ bình thường và giờ thấp điểm; đối với các cơ sở lưu trú du lịch được giảm giá điện từ mức giá bán lẻ điện áp dụng cho kinh doanh xuống bằng mức giá bán lẻ điện áp dụng cho các ngành sản xuất sau khi giảm giá.

Bên cạnh việc giảm giá điện, Bộ Công Thương cũng đã quyết định giảm tiền điện cho các cơ sở được sử dụng để cách ly, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm hoặc đã nhiễm virut Covid 19 và mua điện trực tiếp từ EVN.

Theo báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam thì trong thời gian 3 tháng từ ngày 16/4/2020 đến hết ngày 16/7/2020, EVN đã thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện cho 27,3 triệu khách hàng với tổng số tiền giảm là 9.282,88 tỷ đồng.

Trong đó, số tiền hỗ trợ giảm giá điện cho 27,3 triệu khách hàng sử dụng điện là 9.198 tỷ đồng và số tiền hỗ trợ giảm tiền điện trực tiếp cho 4.275 cơ sở phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 mua điện từ các đơn vị thuộc EVN với số tiền hỗ trợ là 84,86 tỷ đồng.