gia lai phat trien nang luong tai tao theo huong ben vung

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh khẳng định, Bộ Công Thương sẽ tham mưu với Chính phủ để tạo hành lang thông thoáng cho doanh nghiệp và địa phương cùng đầu tư phát triển năng lượng tái tạo theo hướng bền vững.

Tại buổi làm việc với đoàn công tác của Bộ Công Thương do Bộ trưởng Trần Tuấn Anh dẫn đầu, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành đề xuất, Bộ Công Thương xem xét và có sự ưu tiên tập trung về nguồn lực nhà nước, nhà đầu tư để tỉnh có thể phát triển mạnh năng lượng tái tạo.

Trên địa bàn tỉnh Gia Lai có 03 dự án điện mặt trời với tổng công suất 138 MWp đã được Bộ Công Thương phê duyệt bổ sung vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, gồm: Dự án điện mặt trời Krông Pa, công suất 49 MW (đã đóng điện vận hành ngày 12/11/2018), Dự án điện mặt trời Chư Ngọc, công suất 40 MWp (chia làm 02 giai đoạn, giai đoạn 1 (12,75 MW) đã đưa vào vận hành thương mại từ ngày 6/4/2019, giai đoạn 2 đang trong quá trình chuẩn bị đầu tư) và Dự án điện mặt trời Krông Pa 2, công suất 49 MWp (đang triển khai dự án đầu tư xây dựng công trình).

Hiện nay, có 10 dự án điện mặt trời trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã và đang trình các cấp thẩm định, phê duyệt với tổng công suất 632 MWp, gồm: Plei Pai (300 MWp), Ia O (50 MWp), Chư Gru 1 (43,1 MWp), Vạn Phát (40 MWp, Phú Thiện (40 MWp), Ayun Pa (25 MWp), Chư Gru 2 (23,9 MWp), Trang Đức (49 MWp), Gia Lâm - Ia Srươm (49 MWp), Ia Srươm - Bitexco - Tô Na (12 MWp).

Đối với các dự án điện gió, trên địa bàn tỉnh Gia Lai có 01 dự án điện gió đã được bổ sung quy hoạch là Trang trại phong điện HBRE Chư Prông, công suất 50 MW. Chủ đầu tư đang thực hiện triển khai dự án đầu tư xây dựng công trình. Hiện nay, UBND tỉnh Gia Lai đã trình 56 dự án điện gió đề nghị bổ sung vào Quy hoạch phát triển điện lực với tổng quy mô công suất là 8.053 MW.

Bộ trưởng Bộ công Thương đánh giá, Gia Lai là một tỉnh năng động và rất có nỗ lực liên tục để cải thiện môi trường đầu tư, thực thi chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, đặc biệt là liên quan đến các dự án năng lượng. Tỉnh đã biến các chính sách, cơ chế thành nguồn lực phát triển, giúp Gia Lai từ 1 tỉnh rất nghèo đã trở thành 1 căn cứ địa quan trọng về điện. Chỉ riêng thủy điện đã có 49 dự án rất thành công, và nhiều dự án điện mặt trời, điện gió trong tương lai, khẳng định vai trò quan trọng trong cung cấp điện cho quốc gia.

Ghi nhận những đóng góp của Gia Lai trong 2 năm qua đã bổ sung 5.000 MW cho lưới điện quốc gia, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cũng chỉ ra những bất cập trong quá trình thực hiện các dự án điện mặt trời, điện gió đó là xung đột giữa lợi ích nhà đầu tư với phát triển xã hội; xung đột quy hoạch giữa dự án năng lượng sạch với các dự án khác; đồng thời khẳng định, Bộ Công Thương sẽ tổng hợp các ý kiến, đề xuất của địa phương tại buổi làm việc, từ đó, tham mưu với Chính phủ về sửa đổi các quy định liên quan để tạo hành lang thông thoáng cho doanh nghiệp và địa phương cùng đầu tư phát triển năng lượng tái tạo theo hướng bền vững.