Haliade-X, được GE giới thiệu là "tua bin gió ngoài khơi mạnh nhất thế giới" với công suất 12 MW, được sản xuất phần lớn tại Pháp. Riêng phần cột buồm được sản xuất tại Seville, Tây Ban Nha.

Orsted dự định sẽ triển khai các Haliade-X tại các trang trại điện gió Skipjack tương lai ngoài khơi Maryland (120 MW) và Ocean Wind ngoài khơi bờ biển New Jersey (1.100 MW). Việc vận hành hai trang trại điện gió này được lên kế hoạch cho năm 2022 và 2024.

Hiện thỏa thuận giữa GE và Orsted vẫn còn phải chờ được phê duyệt theo quy định và ký hợp đồng cuối cùng.