TBA Nam TP. Bắc Giang có thiết kế hai máy biến áp nhưng giai đoạn 1 lắp đặt một máy công suất 40MVA, phục vụ san tải cho TBA 110kV Đồi Cốc và Đình Trám, Song Khê, cung cấp điện cho các khách hàng tại khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng.

Tổng vốn đầu tư gần 80 tỷ đồng từ nguồn vay tín dụng trong nước.

TBA 110kV Nam TP. Bắc Giang được xây dựng theo tiêu chí không cần người trực, điều khiển hoàn toàn tự động từ Trung tâm điều khiển xa đặt tại trụ sở Công ty Điện lực Bắc Giang.

Việc đưa vào vận hành TBA 110kV Nam TP. Bắc Giang góp phần cung cấp điện an toàn, tin cậy, đáp ứng nhu cầu phát triển KT-XH trên địa bàn.