exxonmobil phat trien cong nghe gom khi thai co2 tu khi quyen

Các đối tác có ý định tiếp tục nghiên cứu khả năng tích trữ và xử lý CO2 để sử dụng sau này. Global Thermostat sẽ phát triển các giải pháp công nghệ để thu giữ trực tiếp CO2, trong khi ExxonMobil sẽ cung cấp cơ hội để thí điểm thử nghiệm công nghệ tại các cơ sở sản xuất của mình. 

Global Thermostat không phải người tiên phong trong lĩnh vực thu gom CO2. 4 năm trước, Royal Dutch Shell đã khởi động dự án thu gom và lưu trữ CO2 mang tên Quest (với công nghệ сarbon capture and storage - CCS), đang được triển khai tại tỉnh Alberta - Canada. Quest có khả năng thu gom và lưu trữ hơn 1 triệu tấn CO2/năm. CCS là một trong số ít các công nghệ tại thời điểm này có thể làm giảm đáng kể lượng khí thải CO2 trong các lĩnh vực công nghiệp. 

Shell tuyên bố sẵn sàng chia sẻ bí quyết với tất cả các công ty quan tâm để làm cho công nghệ này mang lại lợi nhuận cho ngành điện và các lĩnh vực công nghiệp quan trọng khác. Quest sẽ thu gom khoảng 1/3 lượng khí thải CO2 từ nhà máy Scotford Upgrader chiết xuất và xử lý dầu từ cát nhựa đường. Khí thải CO2 thu gom được qua xử lý sẽ vận chuyển qua một đường ống dài 65 km đến kho lưu giữ.