Theo đó, 2.238.050 khách hàng sử dụng điện sinh hoạt tại TP. Hồ Chí Minh đã được giảm tổng số tiền là hơn 257.8 tỷ đồng; 83.393 khách hàng sản xuất được giảm hơn 333 tỷ đồng; hơn 191 tỷ đồng cho 65.881 khách hàng kinh doanh; hơn 27 tỷ đồng cho 453 khách hàng là cơ sở lưu trú du lịch và hơn 2.8 tỷ đồng cho 36 cơ sở cách ly y tế.

Theo quy định của Bộ Công Thương, mức giảm giá điện, tiền điện cho các đối tượng khách hàng cụ thể như sau: giảm 10% giá điện đối với các khách hàng sử dụng điện sản xuất, kinh doanh; giảm 10% giá điện từ bậc 1 đến bậc 4 đối với các khách hàng sử dụng điện sinh hoạt; giảm từ giá kinh doanh xuống bằng mức giá sản xuất đối với khách hàng là các cơ sở lưu trú du lịch, sau đó giảm tiếp 10%; giảm tiền điện trực tiếp cho các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 (20% hoặc 100% tuỳ theo quy định cụ thể tại văn bản số 2698/BCT-ĐTĐL).

Thời gian áp dụng hỗ trợ giảm giá điện và giảm tiền điện là ba tháng, thời điểm áp dụng đối với khách hàng ngoài sinh hoạt từ 16/4/2020, đối với khách hàng sinh hoạt từ tháng 5/2020.