Theo đó, EVNHCMC sẽ không thực hiện các công tác gây ra gián đoạn điện nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, đạt chất lượng cho các địa điểm tổ chức thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 kể từ ngày 24/6 đến hết ngày 27/6.

EVNHCMC đã tổ chức tổng kiểm tra, rà soát công tác cung cấp điện tại các địa điểm Hội đồng in sao đề thi, các điểm thi và địa điểm chấm thi (bao gồm nguồn cung cấp điện, nguồn dự phòng và hệ thống điện nội bộ của trường); lập phương án đảm bảo cung cấp điện cho địa điểm Hội đồng in sao đề thi, các điểm thi và địa điểm chấm thi và tổ chức tăng cường trực vận hành trong các ngày thi; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, thiết bị, phương tiện để khẩn trương chuyển tải và xử lý sự cố nếu có.

EVNHCMC cũng đã lập phương án giữ điện ưu tiên cho địa điểm in sao đề thi từ ngày 17/6 đến hết ngày 27/6.