Bởi vậy, để bảo đảm nguồn điện, EVNGENCO 2 phải huy động mạnh nguồn điện từ nhiệt điện than nhưng vấn đề nguy cơ ô nhiễm môi trường rất cao nếu không quản lý chặt chẽ và đi kèm với những giải pháp kịp thời có tính khả thi.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, do hiện tượng El Nino tiếp tục tiếp diễn dẫn đến tình hình thủy văn diễn biến phức tạp, lưu lượng nước về thực tế ở hầu hết các hồ thủy điện thuộc EVNGENCO 2 ở mức rất thấp so với giá trị trung bình nhiều năm. Trước tình hình trên, các nhà máy thủy điện được khai thác hạn chế, giữ mực nước các hồ ở mức cao nhất có thể để đáp ứng nhu cầu sản xuất điện trong mùa khô 2019.

Theo Quy hoạch phát triển điện lưới quốc gia năm 2011-2020 có xét đến năm 2030 (Quy hoạch điện VII), dự báo tốc độ tăng trưởng sản lượng điện vẫn ở mức trên 10%/năm, gần gấp đôi so với tốc độ tăng trưởng GDP cả nước. Bởi vậy, để bảo đảm nguồn điện, EVNGENCO 2 phải huy động mạnh nguồn điện từ nhiệt điện than (EVNGENCO 2 có 02 nhà máy nhiệt điện than gồm Nhà máy nhiệt điện Phả Lại và Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng với công suất lần lượt là 1.040 MWh và 1.200 MWh) nhưng vấn đề nguy cơ ô nhiễm môi trường rất cao nếu không quản lý chặt chẽ và đi kèm với những giải pháp kịp thời có tính khả thi.

Thời gian gần đây, Bộ Công Thương đã chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), tổng công ty rà soát toàn bộ công tác bảo vệ môi trường tại các doanh nghiệp, trong đó có cả các nhà máy nhiệt điện than, yêu cầu phải tuân thủ đầy đủ cam kết về quan trắc và giám sát môi trường đã được phê duyệt trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường (DTM). Theo đó, các nhà máy nhiệt điện than phải chịu trách nhiệm đối với nguồn phát sinh chất thải của mình, chủ động tìm kiếm các giải pháp để xử lý và tiêu thụ; đồng thời phải lắp đặt hệ thống giám sát các thông số nước thải online, kết nối với Sở TN&MT để tạo thuận lợi cho các cơ quan giám sát các thông số môi trường.

evngenco 2 can co giai phap kha thi tranh nguy co o nhiem moi truong tu nha may nhiet dien than
Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng

Từ đó, EVNGENCO 2 đã lên phương án tìm hiểu phản ánh thông tin một cách khách quan và trung thực tránh gây những ảnh hưởng không đáng có.Theo Quy chuẩn QCVN 22:2009/BTN-MT, các thành phần ô nhiễm trong khí thải các nhà máy nhiệt điện than gồm: Bụi phát sinh từ tro trong than; NOx phát sinh từ Nitrogen trong không khí và trong nhiên liệu khi cháy ở nhiệt độ cao; SO2 phát sinh từ hàm lượng lưu huỳnh trong than. Các thành phần ô nhiễm này đều ảnh hưởng đến sức khỏe con người và gây tổn hại đến môi trường sinh thái trong khu vực. Căn cứ trên báo cáo số liệu quan trắc khí thải tự động của 02 Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng, tất cả các số liệu quan trắc khí thải tự động của nhà máy đều đạt QCVN 22:2009/BTN-MT về khí thải công nghiệp nhiệt điện (Kp=0,85;Kv=0,8).