Tiên phong tạo ra khác biệt

EVN là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam đã sử dụng thành công hóa đơn điện tử trên phạm vi toàn quốc, đồng thời là doanh nghiệp duy nhất đã hoàn thành dịch vụ trực tuyến tương đương dịch vụ công cấp độ 4, cấp độ cao nhất. Đặc biệt, EVN là một trong những doanh nghiệp đầu tiên được Chính phủ cho phép được góp mặt trên Cổng dịch vụ công quốc gia ngay từ giai đoạn đầu.

evn tao dung he sinh thai so
Lưới điện được vận hành tự động hóa tại Trung tâm điều khiển xa PC Đà Nẵng

Theo Phó tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm, thực chất việc chuyển đổi số rất phức tạp và không có đường đi định sẵn. Vì vậy, mỗi doanh nghiệp, tổ chức phải tự tìm con đường riêng. Với EVN, hành trình chuyển đổi số được bắt đầu rất sớm, cách đây khoảng 20 năm, với bước đột phá đầu tiên trong lĩnh vực văn phòng điện tử. EVN đã nhanh chóng ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào các lĩnh vực chủ yếu: Sản xuất, vận hành, truyền tải, quản trị doanh nghiệp, đặc biệt là lĩnh vực kinh doanh - dịch vụ khách hàng. Việc chuyển đổi số tại EVN được thực hiện theo 2 mục tiêu rõ ràng: Thứ nhất, hướng tới cung cấp dịch vụ điện hiện đại, công khai, minh bạch, dễ dàng và thuận tiện cho người dân. Thứ hai, hỗ trợ nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đầu tư, quản trị của EVN.

Tại EVN, quá trình chuyển đổi số được thực hiện triệt để với quyết tâm cao của lãnh đạo, đặc biệt là từ Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc. CMCN 4.0 đã xuất hiện nhiều công nghệ mới, phù hợp với các yêu cầu về ứng dụng CNTT của EVN. “EVN đã đặt ra yêu cầu phải sử dụng công nghệ tốt nhất, phải làm sao để việc ứng dụng trở nên đơn giản, thuận tiện, bất cứ người lao động ở vị trí công việc nào của EVN cũng có thể sử dụng phần mềm một cách hiệu quả” - Phó tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm nhấn mạnh.

Mục tiêu của năm 2025

Tiếp tục tiến trình chuyển đổi số, tháng 10-2019, HĐTV EVN đã thông qua định hướng kế hoạch phát triển CNTT giai đoạn 2019-2025. Ông Nguyễn Xuân Tuấn, Trưởng ban Viễn thông và CNTT EVN cho biết, mục tiêu chung được EVN đặt ra là, đến năm 2025, cơ bản hoàn thiện ứng dụng các thành quả của cuộc CMCN 4.0, xây dựng và phát triển hệ thống CNTT của EVN hiện đại, tiên tiến, đáp ứng yêu cầu của hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, vận hành thị trường điện, điều hành/vận hành hệ thống điện. Đến năm 2025, EVN có “hệ sinh thái số”, trong đó, thống nhất mô hình kiến trúc tổng thể hệ thống CNTT phù hợp với lộ trình chuyển đổi số của EVN (bao gồm cả phần cứng và phần mềm); chuẩn hóa tiêu chuẩn công nghệ, cấu trúc dữ liệu bảo đảm tính tích hợp và mở rộng trong tương lai.

Mục tiêu rất cao, nhưng rào cản cũng không ít. Với đặc thù là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện cho hơn 96 triệu dân, việc chuyển đổi số của EVN càng phức tạp, áp lực lớn hơn, vì mọi ứng dụng công nghệ của EVN đều trực tiếp hoặc gián tiếp ảnh hưởng đến chất lượng cung ứng điện, dịch vụ điện. Thực tế, việc triển khai các ứng dụng công nghệ không phải lúc nào cũng có hiệu quả ngay. Có những thời điểm, các hệ thống phần mềm của EVN bị chồng chéo, thiếu tính đồng bộ, thống nhất, chưa tích hợp toàn diện, không tận dụng, khai thác được nguồn dữ liệu.

evn tao dung he sinh thai so

Nhận rõ được các yếu tố đó, giai đoạn 2019-2025, EVN sẽ khắc phục mô hình kiến trúc tổng thể CNTT phân tán với định hướng xây dựng 4 lớp kiến trúc CNTT. EVN sẽ tập trung ứng dụng triệt để và hiệu quả công nghệ xử lý dữ liệu lớn (Big data), Blockchain, trục tích hợp dịch vụ ESB, công nghệ ảo hóa, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ phân tích dữ liệu báo cáo thông minh (BI) và các tiêu chuẩn quốc tế... vào các lĩnh vực hoạt động. Đồng thời, EVN ứng dụng các mô hình và các giải pháp tổng thể cho việc chuyển đổi số; phát triển các sản phẩm dịch vụ, mô hình kinh doanh dựa trên nền tảng công nghệ số, thiết lập nền tảng hạ tầng IoT (Internet kết nối vạn vật) dùng chung…

EVN cũng hướng tới nâng cấp các phần mềm hiện hữu, nâng cao chất lượng cung cấp các dịch vụ điện tương đương dịch vụ hành chính công cấp độ 4 trong năm 2020. Trong giai đoạn 2019-2025, EVN sẽ hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung dựa trên các phần mềm lõi của Tập đoàn; hoàn thiện văn phòng điện tử; ứng dụng công nghệ đo đếm thông minh; phát triển nguồn nhân lực CNTT chất lượng cao, tạo ra nội lực đủ mạnh để thực hiện cuộc cách mạng số.