Trong năm qua, Genco 3 có lợi nhuận sản xuất kinh doanh điện ước hơn 1.640 tỷ đồng, vượt kế hoạch hơn 21%.

Chú thích ảnh

Sang năm 2020, Genco 3 dự kiến sản lượng điện sản xuất đạt 35,8 tỷ kWh, tăng 3,5% so với thực hiện năm 2019. Tổng công ty sẽ thực hiện mục tiêu không để thiếu điện năm 2020 trong mọi tình huống, sẵn sàng vận hành các nhà máy nhiệt điện than ở mức huy động cao (trên 7.000 giờ/năm).

Về công tác đầu tư, tổng công ty dự kiến thực hiện 18 công trình sửa chữa lớn các tổ máy và nhiều công trình phụ trợ khác với tổng chi phí dự kiến 1.618 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Genco 3 sẽ tham gia thị trường điện có hiệu quả, đảm bảo cổ tức cho cổ đông, thúc đẩy dự án Trung tâm Điện lực Long Sơn, dự án Điện mặt trời Ninh Phước 7, dự án Điện mặt trời trên hồ thủy điện Buôn Kuốp và Srêpốk…