Theo đó, Tập đoàn yêu cầu các các đơn vị trực thuộc triển khai đăng tải các nội dung tuyên truyền về tiết kiệm điện và hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất 2020 thông qua các hình ảnh, video clip, chữ chạy trên các màn hình, website, fanpage mạng xã hội Facebook... của các đơn vị, từ nay cho đến hết tháng 3 năm 2020.

Các Tổng công ty điện lực, Công ty điện lực các tỉnh, thành phố ngoài nội dung thực hiện trên, cần đồng thời triển khai tuyên truyền các nội dung về tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường tại các địa điểm giao dịch khách hàng, trụ sở của các đơn vị từ nay cho đến hết tháng 3 năm 2020.

Vận động các tổ chức, cơ quan và khách hàng thực hiện tắt đèn và các thiết bị không cần thiết vào thời gian diễn ra sự kiện tắt đèn hưởng ứng Giờ trái đất diễn ra từ 20h30 đến 21h30 thứ Bảy, ngày 28/3/2020.

EVN yêu cầu Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia theo dõi và tổng hợp số liệu thực hiện tiết kiệm điện ngay sau sự kiện tắt đèn hưởng ứng Giờ trái đất vào tối ngày 28/3/2020.