equinor du kien xay dung cong vien dien gio ngoai khoi lon nhat the gioi tai brazil

Mỗi tổ máy có công suất thiết kế đạt 2 GW và có thể tăng lên 2,33 GW, gồm tổng cộng 320 tuabin gió, trong đó có khoảng 160 tuabin có công suất thiết kế đạt 12 MW/tuabin.

Để phục vụ quá trình truyền tải điện năng vào đất liền, Equinor sẽ xây dựng hai trạm biến áp ngoài khơi. Theo Hiệp hội điện gió toàn cầu (GWEC), với tổng công suất 4-4,66 GW, hai nhà máy điện gió Aracatu I và II có quy mô lớn nhất thế giới hiện nay.

Trong năm 2019, thế giới ghi nhận thêm 6,1 GW công suất điện gió ngoài khơi mới. Brazil cũng là quốc gia hàng đầu thế giới trong phát triển điện gió trên bờ với tổng công suất lắp đặt đạt 15 GW.