eia chi phi lap dat dien gio dien mat troi tiep tuc giam

Trong giai đoạn 2013-2018, chi phí điện mặt trời đã giảm 50%, điện gió giảm 27%. Nghiên cứu chỉ ra rằng, chi phí xây dựng trung bình đối với các nhà máy điện mặt trời vẫn cao hơn so với các nhà máy điện gió tính theo USD/kW và khoảng cách chi phí đang bị thu hẹp nhanh chóng.

Trong năm 2017 và 2018, chi phí lắp đặt điện mặt trời trung bình tại Mỹ đã giảm 21% xuống còn 1.848 USD/kW nhờ công nghệ pin mặt trời sử dụng tinh thể silicon. Cũng trong giai đoạn 2017-2018, tổng công suất điện gió tại Mỹ tăng thêm 18%, đồng thời chi phí lắp đặt các tuabin gió giảm 16% xuống còn 1.382 USD/kW. Riêng đối với các nhà máy điện gió công suất lớn (trên 1 MW), chi phí xây dựng đã giảm 22,6% xuống còn 1.790 USD/kW.