Theo thỏa thuận, liên doanh này sẽ được sở hữu bởi hai công ty, theo một tuyên bố chung EDF và Masdar, một công ty con của tập đoàn Mubadala.

Liên doanh này ra đời nhằm mục đích phát triển các dự án năng lượng tái tạo và dịch vụ tiết kiệm năng lượng trong các lĩnh vực như cải thiện hiệu suất năng lượng của các tòa nhà, lắp đặt các dự án năng lượng mặt trời dưới 50 MW hoặc thậm chí các hệ thống thu hồi nhiệt trong ngành công nghiệp.

Khách hàng chính của liên doanh này là vùng Vịnh và các nước mới nổi. Hai công ty EDF và Masdar đã là đối tác trong các dự án lớn về năng lượng tái tạo (gió và mặt trời), đặc biệt là ở Arab Saudi và Dubai.