Các dự án ở Đức này sẽ được đưa vào vận hành trong vòng 5 năm tới.

"Hoạt động này mang lại cho EDF Renouvelables cơ hội củng cố vị thế của mình (...) tại Đức, một quốc gia có mục tiêu tăng tỷ lệ năng lượng tái tạo trong sản lượng tiêu thụ điện năng vào năm 2030 lên 65% (so với 27,4% của năm 2014)", Frederic Belloy, phó chủ tịch điều hành hoạt động quốc tế của EDF Renouvelables, tuyên bố.

Việc phát triển các dự án này, 10 dự án ở Länder, ban đầu sẽ vẫn là trách nhiệm của Altus AG, sau đó việc xây dựng các trang trại điện gió sẽ do EDF Renouvelables đảm trách. EDF Renouvelables không muốn tiết lộ số tiền của thương vụ này. "Các hợp đồng thuê đất đã được ký kết và các nghiên cứu về môi trường đang được tiến hành. Sau khi có được tất cả các giấy phép cần thiết, các dự án sẽ tham gia đấu thầu do Nhà nước Liên bang Đức tổ chức để đảm bảo các hợp đồng mua bán điện trong hơn 20 năm", EDF Renouvelables cho biết thêm.

EDF Renewables đã vận hành hơn 580 MW trang trại điện gió ở Đức thông qua các công ty con, trong đó 400 MW công suất điện gió ngoài khơi. EDF Renewables sở hữu phần lớn các nhà máy điện gió và mặt trời trên toàn thế giới có công suất lắp đặt 13 GW. Hơn 100 cơ sở điện tái tạo của EDF Renewables chủ yếu ở châu Âu và Bắc Mỹ nhưng đang ngày càng xuất hiện ở các nước mới nổi.