Đường dây 500 kV Vĩnh Tân - rẽ Sông Mây - Tân Uyên có chiều dài 243 km mạch kép, đi qua địa bàn tỉnh Bình Thuận và Đồng Nai. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 5.333 tỉ đồng do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, SPMB thay mặt EVNNPT quản lý điều hành dự án, Công ty Truyền tải điện 3 và Công ty Truyền tải điện 4 tiếp nhận, quản lý vận hành khi công trình hoàn thành.

Công trình có quy mô xây dựng đường dây 500 kV 2 mạch dài 243 km nối từ sân phân phối 500 kV của TBA 500 kV Vĩnh Tân đến cột rẽ nhánh của ĐD 500 kV Sông Mây - Tân Uyên; lắp đặt thiết bị cho 02 ngăn lộ ĐD 500 kV tại TBA 500 kV Vĩnh Tân.

Sau khi đóng điện thành công, đường dây đã được tách ra để xử lý tồn tại; dự kiến đến ngày 27/5/2019 sẽ hoàn tất xử lý tồn tại và đóng điện đưa đường dây vào vận hành đảm bảo an toàn.

Việc đóng điện đưa vào vận hành đường dây 500 kV Vĩnh Tân - rẽ Sông Mây - Tân Uyên sẽ góp phần giải phóng công suất Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân tại tỉnh Bình Thuận vào hệ thống điện quốc gia, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải của khu vực miền Nam; tạo liên kết các nguồn điện lớn khác trong tương lai của khu vực Nam Trung bộ như NMĐ tích năng, NMĐ Vân Phong... với hệ thống điện quốc gia; nâng cao tính ổn định, tin cậy cho hệ thống điện.