Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power, HoSE: POW) công bố sản lượng điện trong tháng 6 đạt gần 1,86 tỷ kWh, giảm gần 6% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng, sản lượng điện giảm hơn 5% xuống mức 10,9 tỷ kWh; trong đó đóng góp lớn nhất là nhà máy nhiệt điện than Vũng Áng 1 với sản lượng hơn 4 tỷ kWh.

Về doanh thu tháng 6, tổng công ty ghi nhận gần 2.526 tỷ đồng, giảm gần 14% so với cùng kỳ. Tính chung nửa đầu năm, doanh thu giảm 10% còn 15.524 tỷ đồng và thực hiện 46% kế hoạch năm. Đóng góp lớn nhất cho doanh thu là nhà máy Vũng Áng 1 với 5.984 tỷ đồng.

pow-1-3588-1594611788.png
Báo cáo sản xuất kinh doanh tháng 6 của PV Power.

Nhà máy Vũng Áng 1 có kết quả khả quan nhờ vận hành cả hai tổ máy ở tải cao theo điều độ của A0 nên sản lượng vượt xa kế hoạch. Nhà máy Nhơn Trạch 1 huy động sản lượng thấp do được phẩn bổ thấp. Các nhà máy thủy điện Hủa Na và Đakrinh vẫn gặp khó khăn do lưu lượng nước thấp.

Về tình hình đầu tư mới, HĐQT PV Power đã được ủy quyền quyết định đầu tư, chủ động triển khai các công việc liên quan đến dự án Dự án đầu tư xây dựng công trình NMĐ Nhơn Trạch 3 & Nhơn Trạch 4. Tổng công ty đang hoàn thiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu tổng thể và triển khai công tác chuẩn bị mặt bằng cho dự án.

Về kế hoạch cho tháng 7, PV Power đề ra mục tiêu sản lượng điện dự kiến tăng 2% lên gần 1,8 tỷ kWh. Chỉ tiêu doanh thu tăng hơn 13% lên gần 2.805 tỷ đồng, với đóng góp lớn nhất từ tổ hợp nhiệt điện khí Cà Mau 1&2 dự kiến đạt 1.029 tỷ đồng.