Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power, HoSE: POW) thông báo tổng sản lượng điện tháng 4 đạt 1,73 tỷ kWh, thực hiện 90% kế hoạch tháng. Lũy kế 4 tháng đạt hơn 7 tỷ kWh, tương đương với 32,4% chỉ tiêu cả năm.

Doanh thu từ các nhà máy đạt 2.411 tỷ đồng, bằng 81% kế hoạch tháng. Doanh thu lũy kế 4 tháng là 10.288 tỷ đồng, thực hiện 30,4% kế hoạch cả năm.

Báo cáo kết quả 4 tháng đầu năm 2019 ghi nhận sản lượng 7,42 tỷ kWh và doanh thu 10.731 tỷ đồng. Như vậy, PV Power có sản lượng 4 tháng năm 2020 giảm 5,6% và doanh thu giảm 4%.

pow-1-8010-1589775172.png

Đánh giá từng nhà máy, tổ hợp nhiệt điện khí Cà Mau 1&2 có nhu cầu phụ tải giảm trong tuần đầu tháng 4 do ảnh hưởng của dịch bệnh, đạt khoảng 14 triệu kWh/ngày. Từ ngày 8/4, EVN đã huy động 3 tổ máy vận hành theo khả năng cấp khí với sản lượng 20-22 triệu kWh/ngày.

Nhà máy Nhơn Trạch 1 trong 5 ngày đầu tháng bị giảm phụ tải chỉ đạt 4,4-5,2 triệu kWh/ngày và từ ngày 6/4 không được huy động điện dẫn đến chỉ đạt 9% kế hoạch tháng. Trong khi đó nhà máy Nhơn Trạch 2 vẫn vận hành bình thường, đạt 97% kế hoạch tháng.

Nhà máy điện than Vũng Áng 1 tiếp tục ghi nhận kết quả cao trong tháng 4 nhờ lượng than cung cấp đủ cho nhu cầu vận hành khả dụng 2 tổ máy liên tục, sản lượng đạt 23,2 triệu kWh/ngày. Nhà máy này cũng đóng góp sản lượng và doanh thu 4 tháng lớn nhất cho PV Power.

Nhà máy thủy điện Hủa Na và Đakđrinh tiếp tục gặp khó do lưu lượng nước về hồ rất thấp, chào giá bám sát sản lượng được phân bổ và chạy máy vào chu kỳ có giá thị trường cao.

Về tình hình đầu tư, PV Power tiếp tục đẩy nhanh tiến độ dự án Nhơn Trạch 3&4 và tính đến 21/4 đã nhận được kết quả thẩm định thiết kế cơ sở của dự án từ Cục Điện lực và Năng lượng Tái tạo. Dự án nhà máy điện Miền Trung I&II đang xin làm chủ đầu tư. Dự án Cà Mau 3 đang triển khai thủ tục bổ sung dự án vào Quy hoạch điện VII. Dự án Tuabin khí hỗn hợp Quảng Ninh đang thực hiện các thủ tục trình các cấp thẩm quyền phê duyệt hồ sơ.

Về kế hoạch tháng 5, công ty sản xuất điện đặt mục tiêu sản lượng 1,96 tỷ kWh. Doanh thu dự kiến ước đạt 3.321 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước.