Sản lượng điện thực hiện tháng 8 của EVNGENCO 3 (UPCoM: PGV) là 2.537 tỷ kWh. Giá thanh toán toàn phần (FMP) bình quân trong tháng là 676,43 đồng/kWh, thấp hơn 42,1% so với cùng kỳ.

Trong tháng 8, các nhà máy điện của EVNGENCO 3 vận hành ổn định. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhu cầu tiêu thụ điện trên cả nước thấp hơn dự kiến nên các nhà máy nhiệt điện khí, than của Tổng Công ty được huy động ở mức trung bình, các nhà máy thủy điện Buôn Kuốp được huy động theo lưu lượng nước về.

Lũy kế 8 tháng đầu năm 2020, sản lượng điện là 22.537 tỷ kWh, giảm 2% so với cùng kỳ và đạt 63,7% kế hoạch năm. Riêng công ty mẹ, sản lượng điện là 21.244 triệu kWh và doanh thu ước 26.143 tỷ đồng, giảm 5,3%.

Kế hoạch sản lượng điện sản xuất tháng 9 là 2.569 tỷ kWh.

Về đầu tư, công ty tiếp tục thực hiện dự án Thủy điện Thượng Kon Tum theo kế hoạch với tổng tiến độ dự án đạt khoảng 98,7%. Theo đó, ngày 10/8, UBND tỉnh Kon Tum có văn bản chấp thuận cho tích nước hồ chứa dự án Thủy điện Thượng Kon Tum (giai đoạn 2). Dự án cũng hoàn thành đóng điện trạm phân phối 220 kV vào ngày 16/8 và phát điện trong tháng 10.

Đối với đầu tư dự án Trung tâm Điện lực Long Sơn giai đoạn 1, EVNGENCO 3 cùng các đối tác trong tổ hợp tiếp tục triển khai các thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư.

Ngoài ra, EVNGENCO 3 cũng đang xúc tiến thực hiện các thủ tục thực hiện đầu tư dự án Điện mặt trời trên hồ thủy điện Buôn Kuốp và Srêpốk 3, điện mặt trời mái nhà tại các đơn vị: Phú Mỹ, EPS, Vĩnh Tân, Buôn Kuốp.

Trong công tác đầu tư xây dựng, công ty thực hiện các hạng mục theo kế hoạch tại dự án thủy điện Thượng Kon Tum và dự án Trung tâm Điện lực Long Sơn.