Theo thông tin từ Tổng công ty Phát điện 3 - Genco3, trong 5 tháng đầu năm 2019, các nhà máy nhiệt điện khí huy động khoảng 42 triệu kWh/ngày, nhiệt điện than được huy động theo nhu cầu hệ thống. Thủy điện Buôn Kuốp được huy động theo lưu lượng nước về và phục vụ cấp nước cho hạ du theo quy trình vận hành liên hồ chứa.

Doanh thu lũy kế 5 tháng năm 2019 ước thực hiện là 17.851 tỉ đồng, cao hơn 5,02% so với cùng kỳ năm 2018. Sản lượng điện trong 5 tháng đầu năm đạt 14.371 tỉ đồng, giảm khoảng 3,02% so với cùng kỳ và hoàn thành 40,36% kế hoạch năm.

Hiện nay Genco 3 đang làm việc với Cục điều tiết điện lực và các cấp liên quan về thanh toán chênh lệch tỷ giá năm 2016 của các nhà máy điện Phú Mỹ và Buôn Kuốp.

Về tình hình triển khai các dự án, tổng tiến độ dự án nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng đạt khoảng 98,77%. Hiện các bên đang nỗ lực vận hành thương mại sớm hơn kế hoạch khoảng 2 tháng.

Đối với dự án do Genco 3 làm chủ đầu tư, dự án điện mặt trời Vĩnh Tân 2 - Bình Thuận (42,6 MWp) đã hòa điện lần đầu thành công vào ngày 8/6, dự kiến vận hành thương mại toàn bộ nhà máy vào ngày 20/6. Genco 3 phối hợp với các đối tác xúc tiến đầu tư dự án điện mặt trời Ninh Phước 7 - Bình Thuận. Bên cạnh đó, công ty đang bám sát, đôn đốc cấp có thẩm quyền phê duyệt bổ sung quy hoạch điện lực đối với trung tâm điện lực Long Sơn.

Công ty cũng đã đề ra kế hoạch trong tháng 6 với sản lượng điện sản xuất dự kiến là 3.339 triệu kWh, trong đó các đơn vị hạch toán phụ thuộc 3.015 triệu kWh, các công ty cổ phần là 324 triệu kWh.