dinh chinh gia tinh le phi truoc ba doi voi xe may hai banh dien sym
Giá tính lệ phí trước bạ mới của xe máy điện SYM Z1 sẽ là 11,1 triệu đồng. Ảnh Internet.

Ngày 28/6/2019, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1112/QĐ-BTC về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy.

Tuy nhiên, do sai sót trong vấn đề thông báo giá xe của Công ty VMEP là công ty vốn nước ngoài chuyên sản xuất lắp ráp xe máy thương hiệu SYM tại Việt Nam, cho nên Bộ Tài chính có công văn số 9029/BTC-TCT về việc đính chính Quyết định số 1112/QĐ-BTC.

Theo đó, xe máy hai bánh điện nhãn hiệu: SYM và SYM Z1 trước có giá tính lệ phí trước bạ là 20,2 triệu đồng, nay sửa lại giá tính lệ phí trước bạ là 11,1 triệu đồng,

Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy ban hành kèm theo Quyết định số 1112/QĐ-BTC có hiệu lực từ ngày 3/7/2019.