HĐQT Công ty Điện Gia Lai (HoSE: GEG) thông qua việc trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu tỷ lệ 8% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu nhận được 8 cổ phiếu mới). Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là 16,31 triệu đơn vị. Sau đó, vốn điều lệ sẽ tăng lên hơn 2.203 tỷ đồng.

Ngoài ra, công ty cũng sẽ thực hiện chào bán 51 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương đương tỷ lệ thực hiện 4:1 (cổ đông sở hữu 4 cổ phiếu được mua 1 cổ phiếu mới). Giá chào bán là 10.000 đồng, thấp hơn 40% giá kết phiên 10/9.

Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến là gần 510 tỷ đồng sử dụng cho việc đầu tư hoặc góp vốn đầu tư vào các công ty con triển khai các dự án năng lượng tái tạo và bổ sung vốn hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức và thực hiện quyền mua cổ phiếu là 21/9.

Trong năm nay, công ty cũng có kế hoạch chào bán 27,12 triệu cổ phần riêng lẻ cho cổ đông chiến lược (tương đương với 10% tổng số cổ phần đang lưu hành đã bao gồm cổ phiếu mới phát hành).

Tính chung 3 phương án, GEG muốn phát hành tổng cộng 94,4 triệu cổ phiếu. Nếu thành công, GEG sẽ tăng vốn điều lệ từ 2.039 tỷ đồng lên 2.983 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng, công ty đạt doanh thu hơn 605 tỷ đồng, tăng 18%. Lợi nhuận sau thuế giảm 10% xuống 141,5 tỷ đồng. Công ty đã hoàn thành gần 40% kế hoạch doanh thu và hơn 44% kế hoạch lợi nhuận.