Số liệu BloombergNEF cho thấy, trong năm 2018, các khoản đầu từ mới vào nguồn năng lượng tái tạo đã lên tới 289 tỷ USD, gấp gần 3 lần các khoản đầu tư mới vào điện khí và điện than 95 tỷ. 

Số liệu cho thấy, mặc dù năm 2018 đầu tư giảm 11% so với năm 2017, tuy nhiên, đây lại là tin tốt, bởi nguyên nhân chính do chi phí đầu tư năng lượng mặt trời đã giảm đáng kể. Đầu tư từ Trung Quốc đạt 91,2 tỷ USD, các nước đang phát triển khác đã tăng 6%, lên 61,6 tỷ USD, đây là mức cao kỷ lục, các nước châu  u tăng 39% lên 61,2 tỷ USD, Mỹ khoảng 50 tỷ USD. 

Theo nguồn năng lượng tái tạo: năng lượng mặt trời chiếm 139,7 tỷ USD, giảm 22%; năng lượng gió chiếm 134,1 tỷ USD, tăng 2%, các nguồn năng lượng tái tạo khác không đáng kể.