Theo hồ sơ tư vấn báo cáo, trạm 500/220kV Krông Búk (Cư M’gar) có công suất 2 x 900MVA (giai đoạn 1 lắp 1 MBA 900MVA) được đặt tại xã Ea Kiết, huyện Cư M'gar. Đường dây 500kV cấp cho trạm sẽ được đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 500kV PleiKu 2 - Chơn Thành dài khoảng 2km; đấu nối sau trạm gồm 4 mạch đường dây 220kV về trạm 220kV Krông Búk dài khoảng 26,5km.

Việc đầu tư xây dựng dự án trạm nhằm tạo trạm cắt 500kV giữa tuyến đường dây tuabin khí hỗn hợp miền Trung đến TBA 500kV Tây Ninh 1 để đảm bảo truyền tải công suất từ các tubin khí hỗn hợp miền Trung, tuabin khí hỗn hợp Dung Quất đến TBA 500kV Tây Ninh 1, cung cấp điện cho miền Nam.

Mặt khác, công trình khi đi vào hoạt động cũng góp phần đảm bảo truyền tải công suất của các dự án điện mặt trời, điện gió, thuỷ điện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Trên cơ sở báo cáo, các đơn vị tham dự án cơ bản thống nhất nội dung, quy mô, địa điểm xây dựng trạm 500kV Krông Búk và hướng tuyến đường dây 500, 220kV như tư vấn đã trình bày.

Tuy nhiên, các bên cũng đề nghị đơn vị tư vấn cần khảo sát khu vực xây dựng đường dây và trạm không nằm trên diện tích đất quy hoạch rừng tự nhiên và đăng ký kế hoạch sử dụng đất với cơ quan chức năng; đồng thời, bổ sung dự án xây dựng trạm 220/110kV và ngăn lộ 110kV nối cấp trong trạm 500kV để đấu nối các dự án điện mặt trời, điện gió có cấp điện áp 110kV khu vực Buôn Đôn, Ea Súp và Cư M'gar.

Từ các nội dung này, đơn vị tư vấn sẽ hoàn thiện đề án gửi Sở Công Thương kiểm tra, tham mưu UBND tỉnh Đắk Lắk trình Bộ Công Thương phê duyệt thực hiện.