Theo lộ trình, trong năm 2019, Cổng Dịch vụ công Quốc gia (www.dichvucong.gov.vn) kết nối, tích hợp với cổng dịch vụ công và hệ thống một cửa điện tử các Bộ, ngành, địa phương để thí điểm cung cấp một số dịch vụ công trực tuyến. 3 dịch vụ điện của EVN được Chính phủ lựa chọn, cho phép kết nối, triển khai cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia ngay trong giai đoạn đầu gồm: Đăng ký và cấp mới khách hàng trung áp; đăng ký và cấp mới khách hàng hạ áp; thanh toán tiền điện.

Với các dịch vụ điện này, khi thực hiện giao dịch qua Cổng, hồ sơ, thủ tục của khách hàng sẽ được đơn giản hóa. Một số giấy tờ như: Giấy đề nghị mua điện, giấy tờ tùy thân sẽ được thay thế bằng các thông tin người dùng đã được Cổng Dịch vụ công quốc gia xác thực và định danh. Qua đó, giúp người dân giảm thời gian thực hiện các giao dịch, đồng thời có thể giám sát quá trình thực hiện và đánh giá, phản ánh, kiến nghị về các hoạt động cung cấp dịch vụ của ngành Điện.

Trong thời gian qua, EVN đã chủ động phối hợp cùng với Văn phòng Chính phủ, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam hoàn thành triển khai tích hợp để cung cấp dịch vụ điện trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. EVN đã thực hiện tích hợp, chia sẻ dữ liệu, kết nối liên thông Hệ thống thông tin quản lý khách hàng (CMIS), website Chăm sóc khách hàng, Cổng thanh toán của 5 Tổng công ty Điện lực với Cổng Dịch vụ công Quốc gia…

Từ năm 2018, EVN đã phục vụ 100% các dịch vụ điện trực tuyến tương đương dịch vụ công cấp độ 4  cấp độ cao nhất theo quy định của Chính phủ. EVN cũng hoàn thành “một cửa liên thông”, toàn bộ dịch vụ điện của EVN được cung cấp tại Trung tâm Hành chính công/Cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến 63 tỉnh, thành trên cả nước.

Tới cuối năm 2019, EVN cung cấp 100% các dịch vụ điện theo phương thức điện tử, bao gồm từ dịch vụ cấp điện mới, đến các dịch vụ thay đổi trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán điện. Khách hàng sẽ ký các hồ sơ điện tử, được thực hiện theo phương thức nhận mật khẩu một lần (OTP) qua tin nhắn điện thoại hoặc email, chữ ký số; nhờ đó, tối đa trải nghiệm tiện ích cho khách hàng.

Riêng với dịch vụ cấp điện từ lưới trung áp, tổ chức Doing Business - Ngân hàng Thế giới đã chọn thực hiện đánh giá chỉ số tiếp cận điện năng. Năm 2019, chỉ số Tiếp cận điện năng tiếp tục ghi nhận cải thiện điểm số năm thứ 6 liên tiếp, đứng Top 4 quốc gia hàng đầu ASEAN, đồng thời duy trì vị trí xếp hạng 27 trên tổng số 190 quốc gia và nền kinh tế.

Việc cung cấp dịch vụ điện này trên Cổng dịch vụ công quốc gia sẽ giúp liên thông giữa EVN và các cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương về các lĩnh vực: Xây dựng, giao thông vận tải, công thương trong việc cấp phép quy hoạch, xây dựng trạm biến áp, cột điện… để cắt giảm các hồ sơ và thủ tục, nhằm tạo thuận lợi cho khách hàng và tiếp tục góp phần cải thiện môi trường kinh doanh của Việt Nam.