cpmb dong dien tba 220kv ninh phuoc va duong day dau noi

TBA 220 kV Ninh Phước và ĐD đấu nối

Để kịp thời tiếp nhận và giải tòa công suất nguồn NLTT trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận và góp phần giảm tổn thất điện năng lưới truyền tải điện, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã đầu tư dự án TBA 220kV Ninh Phước và ĐD đấu nối để thu gom công suất các nguồn NLTT trong khu vực lên lưới truyền tải điện Quốc gia. 

Dự án có quy mô: Phần TBA xây dựng mới TBA 220kV lắp đặt 02 máy biến áp (MBA) 220kV - 250MVA, 8 ngăn lộ 220kV, 2 ngăn lộ 110kV, 2 ngăn lộ 22kV. Dự phòng vị trí lắp đặt 6 ngăn lộ 220kV, 2 ngăn lộ 110kV trong tương lai. Phần ĐD: Xây dựng mới ĐD 220kV đấu nối 4 mạch từ xà pooc tích của TBA 220kV Ninh Phước đến ĐD 220kV NMĐ Vĩnh Tân - Tháp Chàm; chiều dài tuyến 4,6km với 12 vị trí.

Sau một thời gian khẩn trương thi công, MBA 220kV AT1 Ninh Phước đã được xung kích thành công lúc 02h55 ngày 29/06/2020, tiếp đến MBA 220kV AT2 Ninh Phước đã được đóng điện xung kích thành công lúc 03h20 ngày 29/06/2020. Sau khi đóng điện đưa vào vận hành TBA 220kV Ninh Phước có thể giải tỏa thêm ~306MW công suất của các nguồn NLTT đấu nối vào lưới 110kV để truyền tải lên lưới điện 220kV.

cpmb dong dien tba 220kv ninh phuoc va duong day dau noi

Công nhân TBA 220kV Ninh Phước thao tác đóng điện

Dự án được CPMB phát lệnh khởi công công trình ngày 22/01/2020 và được Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Đảng ủy EVNNPT chọn gắn biển công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ EVN lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến đến chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Sau khi hoàn thành giai đoạn 1 vượt tiến độ so với kế hoạch để ra, dự án CPMB đang tiếp tục hoàn thiện giai đoạn 2 của dự án với hạng mục “lắp 02 ngăn lộ đường dây 220kV và hoàn thiện sơ đồ thanh cái đường vòng phía 220kV”, dự kiến hoàn thành trong quý IV/2020.

Việc đưa công trình xây dựng TBA 220kV Ninh Phước và ĐD đấu nối vào vận hành sẽ góp phần quan trọng trong việc đảm bảo cung ứng điện cho các tỉnh nam miền Trung và khu vực miền Nam cũng như, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của EVN và EVNNPT 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo.