Máy biến áp AT1 (500/220/35 kV - 450 MVA) tại TBA 500 kV Lai Châu

Dự án lắp máy biến áp (MBA) 500kV thứ 2 tại TBA 500kV Lai Châu và TBA 220kV Lai Châu (máy 2) do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, CPMB thay mặt EVNNPT điều hành quản lý dự án, Công ty Truyền tải điện 1 tiếp nhận quản lý vận hành khi công trình hoàn thành.

Dự án có quy mô lắp đặt mới MBA AT1 500kV - 450MVA; lắp mới ngăn lộ tổng 500kV, 220kV MBA AT1; lắp đặt tụ giảm RRRV để cho phép đóng cắt máy cắt kháng hiện có; lắp đặt mới MBA AT4 220/110/22kV - 250MVA; lắp mới ngăn lộ tổng 220kV, 110kV MBA AT4; lắp đặt bổ sung biến điện áp 500kV cho thanh cái C51; Lắp đặt biến điện áp 35kV cho MBA 500kV AT1 lắp mới và MBA 500kV AT2 hiện hữu; Bổ sung hệ thống bảo vệ cho các hạng mục lắp mới; Lắp bổ sung bảo vệ khoảng cách cho ngăn máy cắt liên lạc 220kV và 110kV theo quy định hiện hành; Nâng cấp, cải tạo, cấu hình bổ sung hệ thống điều khiển, bảo vệ - SCADA (đã được đầu tư theo dự án TBA 500kV Lai Châu) phù hợp với quy mô lắp mới của dự án; Bổ sung hệ thống đo đếm mua bán điện cho ngăn lộ tổng 110kV MBA AT4.

Việc đóng điện đưa vào vận hành MBA AT1 500kV - 450MVA tại TBA 500kV Lai Châu nhằm tận dụng nguồn thuỷ điện tái tạo có chi phí phát điện thấp khu vực các tỉnh Lai Châu, Sơn La chuyển tải lên hệ thống, góp phần giảm chi phí phát điện chung toàn hệ thống.

Đảm bảo tiêu chí N-1, nâng cao độ tin cậy, an toàn cung cấp điện và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội cho khu vực Tây Bắc. Giảm tổn thất công suất, tổn thất điện năng trong lưới, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng như EVNNPT.