Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đạt mốc sản lượng 50 tỷ kWh

23/03/2020 | Doanh nghiệp
Từ khi các tổ máy đưa vào vận hành đến ngày 19/3/2020, Công ty đã phát được 50 tỉ kWh điện góp phần trong việc đảm bảo cung cấp điện năng phục vụ phát triển kinh tế của đất nước.

nhiet dien duy hai

Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 và Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải được thành lập ngày 29/01/2015 theo Quyết định số 27/QĐ-EVNGENCO1, của Tổng Công ty Phát điện 1, với nhiệm vụ được giao là quản lý vận hành Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1, Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 với tổng công suất 2.490MW và Cảng biển Trung tâm Điện lực Duyên Hải.

Tổ máy số 1 Nhiệt điện Duyên Hải 1 hoà lưới điện quốc gia ngày 31/01/2015, tổ máy số 2 hoà lưới ngày 29/4/2015; tổ máy số 1 Nhiệt điện Duyên Hải 3 hoà lưới ngày 15/9/2016, tổ máy số 2 hoà lưới ngày 21/10/2016.

Trong suốt quá trình 5 năm quản lý vận hành các nhà máy, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã có đóng góp quan trọng trong việc đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh năng lượng khu vực miền Nam nói riêng và đất nước nói chung. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cũng được Công ty kiểm soát tốt, đảm bảo hiệu quả kinh tế.

Bên cạnh đó, Công ty cũng thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường bằng nhiều giải pháp thiết thực, mang lại hiệu quả cao. Các hệ thống xử lý khí thải, nước thải đều được Công ty quản lý nghiêm ngặt theo đúng quy định.

Các thông số, chỉ tiêu về nước thải, khí thải đều đảm bảo theo quy chuẩn, tiêu chuẩn và truyền số liệu trực tiếp đến bảng tin công cộng cũng như Sở tài nguyên môi trường tỉnh Trà Vinh để giám sát.

Công ty cũng thực hiện chính sách mở cửa để đón tiếp các đoàn công tác của chính quyền và nhân dân xung quanh kiểm tra, giám sát hoạt động của nhà máy, đảm bảo sự công khai minh bạch trong sản xuất điện.

phong dieu do
Phòng điều khiển Trung tâm – NMNĐ Duyên Hải 3

Sau 5 năm tiếp nhận và vận hành các nhà máy, CBCNV của Công ty đã từng bước làm chủ công nghệ, triển khai quản lý kỹ thuật vận hành, bảo dưỡng sửa chữa nâng cao độ tin cậy vận hành của thiết bị.

Hàng năm, Công ty đóng góp vào ngân sách của tỉnh Trà Vinh trên 1.000 tỷ đồng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. Ngoài ra, Công ty cũng tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương. Trong những năm qua, Công ty đã đóng góp hơn 42 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội do chính quyền địa phương phát động.

Bên cạnh đó, Công ty thường xuyên tổ chức các hoạt động trồng cây, đến nay đã có trên 12.000 cây xanh các loại đã được trồng xung quanh nhà máy, bãi xỉ để góp phần bảo vệ môi trường, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng.

Trung tâm điện lực Duyên Hải được xây dựng tại ấp Mù U, xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, với tổng công suất thiết kế khoảng 4.400MW bao gồm các dự án do EVN/EVNGENCO1 làm chủ đầu tư: nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1, nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3, chuẩn bị tiếp nhận nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng, hệ thống Cảng biển Trung tâm điện lực Duyên Hải và dự án nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 2 do tập đoàn Janakuasa Malaysia đầu tư theo hình thức BOT.

T.Xuân (TC Công Thương)