Theo báo cáo của Ban quản lý Các công trình điện miền Trung (CPMB), đường dây 220 kV Nha Trang - Tháp Chàm có quy mô xây dựng 88,06 km đường dây 220kV mạch kép; xây dựng mới 1 ngăn xuất tuyến 220 kV tại trạm biến áp (TBA) 220 kV Nha Trang và 1 ngăn xuất tuyến 220 kV tại TBA 220 kV Tháp Chàm. Toàn bộ tuyến đường dây với 176 vị trí (VT) cột đi qua 6 huyện/thành phố thuộc tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận. Dự án được khởi công vào tháng 12/2017, dự kiến hoàn thành đóng điện vào tháng 12/2019.

cong trinh duong day 220kv nha trang thap cham cham ban giao mat bang
iïím tra, àön àöëc tiïën àöå dûå aán

Đại diện CPMB cho biết, đến thời điểm này, việc cung cấp vật tư, thiết bị như cột thép, thiết bị nhất thứ, nhị thứ và các dịch vụ kỹ thuật phục vụ thi công đã hoàn thành. Tuy nhiên, công tác đền bù, bàn giao mặt bằng thi công và hành lang tuyến vẫn gặp nhiều khó khăn gây ảnh hưởng đến tiến độ.

Về đền bù giải phóng mặt bằng cả dự án đến giữa tháng 9/2019 mới thực hiện được 107/176 VT. Trong đó, tỉnh Khánh Hòa mới bàn giao 82/120 VT; tỉnh Ninh Thuận giao được 26/56 VT. Đối với phần móng và hành lang, người dân đã bàn giao được 120/176 VT, các Ban quản lý rừng đã bàn giao 55/176 VT, tổ chức khác bàn giao 01/176 VT.

Việc chậm bàn giao mặt bằng có nhiều nguyên nhân khách quan. Cụ thể, ở TP. Nha Trang hiện còn 2 hồ sơ phần hành lang tuyến dù đã kiểm kê nhưng chưa ký biên bản. Tại xã Vĩnh Phương, phần móng và hành lang vướng do chưa xác minh nguồn gốc đất của 10 hộ còn lại để Trung tâm Phát triển quỹ đất (TTPTQĐ) lập phương án bồi thường trình phê duyệt. Tại huyện Diên Khánh, nhiều hộ dân chưa đồng ý ký biên bản bàn giao vì muốn dịch chuyển hướng tuyến trong khi một số VT không thể dịch chuyển vì yếu tố kỹ thuật. Tại huyện Cam Lâm, UBND các xã Suối Cát (15 hộ), Suối Tân (2 hộ), và Sơn Tân (5 hộ) vẫn đang tiếp tục xác minh nguồn gốc đất để TTPTQĐ huyện lập phương án bồi thường trình phê duyệt trong tháng 10/2019. Tại xã Cam Phước, đất bị ảnh hưởng của một hộ đang có tranh chấp chưa được giải quyết. Còn tại TP. Cam Ranh, hội đồng bồi thường chưa thống nhất bồi thường hỗ trợ cây trồng đối với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đoạn qua xã Cam Phước Đông.

Ngoài ra, tại huyện Hàm Thuận Bắc và huyện Bắc Ái (Ninh Thuận) hiện vướng một số VT của hộ dân thuộc đất rừng có dân canh tác. Chủ đầu tư đã phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ chuyển cơ quan chức năng tham mưu UBND các tỉnh báo cáo Chính phủ cho phép chuyển đổi. Bên cạnh đó, các vướng mắc liên quan đến bồi thường, đền bù giải phóng mặt bằng, hỗ trợ cây trong hành lang tuyến, UBND các huyện đã báo cáo nhưng còn chờ UBND các tỉnh cho chủ trương, chỉ đạo tiếp theo.

Để đảm bảo tiến độ công trình, CPMB kiến nghị Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia và Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục làm việc với tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận để giải quyết các vướng mắc liên quan đến bồi thường, hỗ trợ người dân. Đồng thời, kiến nghị các cơ quan liên quan có ý kiến trình Chính phủ cho phép chuyển đổi đất rừng sang mục đích khác.

Đường dây 220 kV Nha Trang - Tháp Chàm được xây dựng với mục tiêu đáp ứng nhu cầu phụ tải của tỉnh Khánh Hòa; tạo mạch 220 kV liên kết khu vực duyên hải miền Trung, tăng cường độ tin cậy cung cấp điện cho khu vực và góp phần giải tỏa công suất năng lượng tái tạo cho khu vực tỉnh Ninh Thuận.