Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cơ điện lạnh (HoSE: REE) Nguyễn Thị Mai Thanh đăng ký mua 15 triệu cổ phiếu REE. Giao dịch được thực hiện bằng phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận, từ ngày 18/3 đến 17/4.

Tạm tính theo giá đóng cửa ngày 17/3 là 29.900 đồng/CP, Chủ tịch REE sẽ chi ra 448,5 tỷ đồng để mua cổ phiếu. Nếu giao dịch thành công, bà Thanh nâng sở hữu lên 37,7 triệu cổ phiếu, tương đương 12,2% vốn.

Người đứng đầu REE hiện nắm giữ 7,3% vốn tại REE, là cổ đông lớn thứ 2 sau Platinum Victory Pte. Ptd. Mới đây, quỹ ngoại cũng đăng ký mua 3,1 triệu cổ phiếu nhằm nâng lượng nắm giữ lên 93 triệu cổ phiếu, tương đương 30% vốn.

Cổ phiếu REE tăng 5% trong phiên hôm nay nhưng giảm 13,6% so với đầu năm, thấp hơn mức giảm 30-40% của nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn trong nhóm VN30.

Công ty cũng vừa công bố tài liệu họp đại hội thường niên năm 2020, trong đó, HĐQT trình cổ đông chấp thuận việc Chủ tịch chỉ phải kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đến muộn nhất ngày 1/8 theo quy định. HĐQT cho biết đã chuẩn bị nhân sự thay thế cho chức danh CEO.

REE hiện đang hoạt động theo mô hình công ty mẹ quản lý trực tiếp 12 công ty thành viên và các khoản đầu tư tại 19 công ty liên doanh, liên kết. Song, HĐQT đánh giá cách tổ chức này không ảnh ánh đầy đủ kết quả kinh doanh, hiệu quả, tiềm năng sinh lợi của từng mảng hoạt động kinh doanh, hạn chế huy động vốn cũng như phát triển đầu tư. Do đó, HĐQT trình phương án tái cấu trúc kinh doanh theo mô hình holdings, phân chia 4 mảng kinh doanh riêng biệt (cơ điện lạnh, bất động sản, nước và năng lượng).