Bọc cách điện hot line đường dây 22kV mạch kép ĐD472&473CMG 

Công trình “Xử lý độ cao pha đất khoảng cột 2694 - 2695, 2697 - 2698 của khoảng néo 2682 - 2702 đường dây 500kV Pleiku - Đắk Nông” thực hiện với nội dung căng dây lấy lại độ võng dây dẫn tại các khoảng cột 2694 - 2695 và 2697 - 2698 của khoảng néo 2682 - 2702 nhằm đảm bảo khoảng cách pha - đất không đạt yêu cầu theo quy phạm do sự giãn nỡ của dây dẫn theo nhiệt độ và dòng tải sau 26 năm vận hành. 

Khoảng néo 2682 - 2702 đường dây 500kV Pleiku - Đắk Nông dài 8,771 km, có giao chéo với 06 khoảng cột của đường dây 22kV, cụ thể: Đường dây 22kV mạch kép ĐD472&473CMG tại các khoảng cột 2 - 3 và 5 - 7; đường dây 22kV mạch kép ĐD471&474CMG tại khoảng cột 40A - 41. Đây đều là những đoạn đầu của các xuất tuyến 22kV từ trạm biến áp 110kV Cư Mgar cấp điện cho huyện Cư Mgar, Buôn Đôn, Krông Búk thuộc tỉnh Đắk Lắk.

Nếu phải cắt điện các đường dây này, đồng nghĩa với việc phải cắt khoảng 40 MVA cấp điện cho phụ tải, ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt và các hoạt động sản xuất của người dân. Ngoài ra do lịch cắt điện đường dây 500kV Pleiku - Đắk Nông là lịch đột xuất nên nếu cắt điện đường dây 22kV theo lịch sẽ không đủ thời gian thông báo cho khách hàng theo quy định.

Để hạn chế tối đa việc cắt điện các đường dây điện lực giao chéo phía dưới trong công tác thi công sửa chữa, Truyền tải điện Đắk Lắk đã phối hợp với Điện lực Cư Mgar và Công ty Điện lực Đắk Lắk tiến hành khảo sát hiện trường, đề xuất phương án bọc cách điện hotline đường dây 22kV giao chéo và được Công ty Điện lực Đắk Lắk đồng ý cử Đội hotline hỗ trợ.

Việc hoàn thành công trình sẽ đảm bảo đường dây 500kV Pleiku - Đắk Nông vận hành an toàn liên tục, góp phần đảm bảo cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và các tỉnh phía Nam. Công trình sẽ là cơ sở để đơn vị tiếp tục thực hiện công tác thi công sửa chữa đường dây 220kV, 500kV mà không cần cắt điện đường dây 22kV giao chéo bên dưới.