cac nha khai thac nang luong phap ung pho coronavirus nhu the nao

“Mọi người đều hiểu rằng chúng ta cần tiếp tục có điện, gas. Đây là trách nhiệm của các nhà khai thác năng lượng. Họ điều hành rất chuyên nghiệp, làm việc chăm chỉ để tổ chức mọi hoạt động không bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh”, bà Borne nói với các phóng viên.

Bà Borne trước đây đã triệu tập các công ty ngành năng lượng của Pháp để nghe cập nhật về các biện pháp cần thiết đảm bảo tiến sự hoạt động liên tục của họ.

"Các nhà khai thác đã có kế hoạch đảm bảo tình liên tục trong hoạt động nhưng những kế hoạch này cần được cập nhật liên tục do phải tính đến các đặc điểm của dịch bệnh", Bộ trưởng Pháp giải thích.

“Nhất là các quy tắc tổ chức công việc, chẳng hạn phải có các đội dự bị”, bà Borne nói chi tiết.

"Đó là tất cả những quy định về tổ chức lao động mà các nhà khai thác của chúng tôi hiện đang tiến hành và dự vào đó chúng tôi có hỗ trợ cần thiết để họ có thể đảm bảo tính liên tục của hoạt động”, bà Borne nói thêm.

Tuần trước, tập đoàn điện lực Pháp EDF đã phát hiện ba nhân viên làm việc tại các cơ sở điện hạt nhân khác dương tính với coronavirus. Tập đoàn này cho biết đã có sẵn kế hoạch đối phó ngay cả khi 40% nhân viên nghỉ việc trị bệnh trong hai đến ba tuần. EDF cũng có thể xử lý tốt mọi việc ngay cả khi lượng vắng mặt của nhân viên lên tới 25% trong 12 tuần.

Vào đầu những năm 2000, nhóm này đã thành lập một kế hoạch đối phó đại dịch khi tình hình dịch H1N1 và SRAS phát triển mạnh. Kế hoạch này giúp EDF vẫn tiếp tục sản xuất điện ngay cả trong trường hợp lực lượng lao động vắng mặt đáng kể.

Về phần mình, RTE, công ty quản lý mạng điện cao thế của Pháp cho biết họ có kế hoạch cho phép tổ chức bảo đảm quản lý mạng và bảo mật nguồn cung cấp ở Pháp mỗi giây, mỗi ngày, ngay cả khi xảy ra đại dịch Covid-19. Nhưng các chi tiết của kế hoạch này không thể tiết lộ, theo RTE.