Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau - Nguyễn Tiến Hải vừa có công văn chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Công ty điện lực thành phố Cà Mau, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Cà Mau…triển khai thực hiện thí điểm phương thức thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt theo nội dung Nghị quyết số 02, ngày 01/01/2019 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021, và đề nghị của Tập đoàn Điện lực Việc Nam về việc phối hợp triển khai thực hiện thí điểm phương thức thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt.

ca mau trien khai thuc hien thi diem phuong thuc thanh toan tien dien khong dung tien mat
Công ty điện lực thành phố Cà Mau phấn đấu tăng gấp đối số người thanh toán tiền điện bằng phương pháp điện tử, di động

Theo đó, Chủ tịch tỉnh Cà Mau đề nghị Ủy ban MTTQVN tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Cà Mau hỗ trợ, tạo điều kiện để Công ty điện lực thành phố Cà Mau triển khai các giải pháp thu tiền điện không dùng tiền mặt đến các đoàn viên, hội viên và người dân trong tỉnh. Trong đó, có việc giảm dần và tiến tới không còn việc thu tiền điện tại nhà.

Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện và thành phố Cà Mau vận động công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước thực hiện thanh toán tiền điện bằng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt như: thanh toán qua hệ thống ngân hàng (trích nợ tự động, Internet banking, SMS và Mobile banking...) thanh toán điện tử qua các trung gian thanh toán (mono, payoo, viettelpay...).

Sở Công Thương phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, hỗ trợ Công ty điện lực thành phố Cà Mau xây dựng kế hoạch chi tiết và triển khai thực hiện thí điểm phương thức thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt trên địa bàn phường 2 và phường 5, thành phố Cà Mau.

Công ty điện lực thành phố Cà Mau xây dựng kế hoạch chi tiết, tổ chức triển khai thực hiện thí điểm phương thức thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt trên địa bàn phường 2 và phường 5, thành phố Cà Mau. Trong đó, phối hợp với ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán để thu tiền điện; khuyến khích người dân thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, bằng các giải pháp điện tử, di động. Phấn đấu tăng gấp đối số người thanh toán tiền điện bằng phương pháp điện tử, di động.

Đồng thời, phối hợp với các các cơ quan báo, đài trong tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân sử dụng điện thanh toán tiền điện bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, ưu tiên giải pháp thanh toán trên thiết bị di động, thanh toán qua chấp nhận thẻ. Hỗ trợ phổ biến, tuyên truyền về sử dụng các dịch vụ đã được kết nối, cung cấp tại Trung tâm giải quyết thủ tục hành chính tỉnh và Cổng Thông tin dịch vụ công trực tuyến tỉnh.