Huy động hợp lý các nguồn

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã huy động linh hoạt, hợp lý các nguồn nhiệt điện và năng lượng tái tạo để bù đắp cho sản lượng thiếu hụt từ các nguồn thủy điện do nguồn nước về các hồ thuỷ điện những tháng đầu năm 2020 bị thiếu hụt. Sản lượng từ các nguồn năng lượng tái tạo, đặc biệt là nguồn điện mặt trời (ĐMT) cao hơn so với kế hoạch. Ước đến hết năm 2020, sản lượng nguồn ĐMT cao hơn 78 triệu kWh, sản lượng nguồn điện gió cao hơn 192 triệu kWh.

Thống kê của Cục Điều tiết Điện lực cho thấy, tổng sản lượng điện toàn hệ thống 8 tháng năm 2020 đạt 163,392 tỷ kWh, cao hơn 1,63% so với cùng kỳ năm 2019, thấp hơn 9,291 tỷ kWh so với Kế hoạch cung cấp điện năm 2019 đã được Bộ Công Thương duyệt tại Quyết định số 3733/QĐ-BCT ngày 16/12/2019.

Ước tính đến hết năm 2020, tổng điện năng sản xuất và nhập khẩu HTĐ QG năm 2020 đạt 244,557 tỷ kWh, tăng 1,9% so với năm 2019, thấp hơn 6,46% so với kế hoạch năm.

Với tình hình thuỷ văn đang có chuyển biến tích cực, độ khả dụng của các NMNĐ than cũng như các cam kết đảm bảo nhiên liệu than, khí cho sản xuất điện của Tập đoàn Dầu khí (PVN), Than Khoáng sản Việt Nam (TKV), Tổng công ty Đông Bắc… Cục Điều tiết Điện lực nhận định, từ nay đến cuối năm, việc cung ứng điện sẽ được đảm bảo. Đặc biệt sẽ không huy động thêm nguồn điện dầu và hạn chế nhập khẩu điện ở một số thời điểm.

bo co ng thu o ng ye u ca u da p u ng du die n cho sinh hoa t va sa n xua t

Bộ Công Thương yêu cầu đáp ứng đủ điện cho sinh hoạt và sản xuất

Đảm bảo đủ điện cho nền kinh tế

Dự kiến trong năm 2021, các nguồn điện mới sẽ được đưa vào vận hành như một số thuỷ điện Yên Sơn, thuỷ điện Hồi Xuân, Đa Nhim mở rộng…; Một số tổ máy của các nhà máy BOT Hải Dương; NĐ Sông Hậu I; NĐ Duyên Hải II. Bên cạnh đó, dự kiến trong năm 2021 cũng sẽ có thêm 2.818 MW ĐMT và điện gió được vận hành thương mại.

Trên cơ sở dữ liệu đầu vào và các tính toán, dự báo tác động của dịch bệnh Covid-19 đối với nền kinh tế, Cục Điều tiết Điện lực đã xây dựng kế hoạch cấp điện cho năm 2021 với 2 phương án. Các phương án đều được tính với tần suất nước về các hồ thủy điện đạt 65%.

Trong cả 2 phương án tính toán, hệ thống điện quốc gia đều đảm bảo cung ứng điện, đặc biệt đều không phải huy động các nguồn điện chạy dầu. Các nguồn điện: than, khí, thủy điện được huy động cao. Nguồn điện năng lượng tái tạo được dự kiến phát cao hơn đáng kể so với năm 2020, cao hơn 8,374 tỷ kWh.

Tuy nhiên, hệ thống điện vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu tần suất nước về kém, tăng trưởng phụ tải cao hơn so với dự báo, độ khả dụng nhiệt điện than, các nguồn điện mới không đảm bảo tiến độ.

Để đảm bảo cung cấp đủ điện những tháng cuối năm 2020, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng yêu cầu EVN, thường xuyên theo dõi và cập nhật tình hình thủy văn của các hồ chứa thủy điện để xây dựng kế hoạch tích nước các hồ chứa thủy điện đến cuối năm 2020 cho phù hợp, đảm bảo đủ nước cho phát điện mùa khô năm 2021. Bên cạnh đó, EVN/A0 cần chủ động phối hợp với Tổng cục Thủy lợi để rà soát, xác định nhu cầu sử dụng nước phục vụ sản xuất nông nghiệp vùng hạ du năm 2021.

Đối với việc cung ứng điện năm 2021 và giai đoạn 2021-2025, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng đề nghị EVN, tiếp tục theo dõi tình hình dịch bệnh, diễn biến phụ tải năm 2020 và các yếu tố khác của nền kinh tế để nghiên cứu, tính toán đưa ra phương án, kịch bản phù hợp trong kế hoạch cung ứng điện năm 2021; Đề nghị EVN, PVN và các chủ đầu tư khác tập trung đôn đốc, đảm bảo các dự án nguồn đúng tiến độ theo kế hoạch. Đẩy nhanh các dự án lưới điện truyền tải, nhất là dự án liên quan đến NLTT.

Về cấp than, khí, đề nghị PVN, TKV và Tổng Công ty Đông Bắc căn cứ hợp đồng đã ký kết, đảm bảo đủ nhiên liệu cho sản xuất điện từ nay đến cuối năm cũng như năm 2021.

Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng cũng yêu cầu các đơn vị cần tăng cường phối hợp để tính toán, xây dựng kế hoạch cung ứng điện với trọng tâm là đảm bảo cung ứng đủ điện cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đời sống sinh hoạt của người dân những tháng cuối năm 2020, năm 2021 và giai đoạn 2021-2025.