binh thuan xay dung dien gio ngoai khoi la gan

CIP là một trong những nhà đầu tư hàng đầu về lĩnh vực điện gió ngoài khơi, đã thu hút thành công hơn 10 tỷ USD thông qua các quỹ đầu tư tài chính, trong đó có Quỹ đầu tư CI New Markets Fund I dành nhiều sự quan tâm đến Việt Nam. Quyết định đầu tư cuối cùng (FID) vào dự án La Gàn sẽ được thông qua sau khi dự án được đưa vào Kế hoạch phát triển năng lượng quốc gia.

Tiềm năng kỹ thuật điện gió ngoài khơi của Việt Nam ước tính đạt 160 GW, đưa Việt Nam vào danh sách các thị trường phát triển điện gió triển vọng nhất toàn cầu.