Giải đáp thắc mắc của người dân liên quan đến các phương án xây dựng biểu giá điện mới, Bộ Công Thương chỉ rõ quy định về hỗ trợ tiền điện đối với các hộ nghèo và hộ chính sách xã hội.

Cục Điều tiết điện lực - Bộ Công Thương cho biết, nếu phương án cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện được áp dụng thì cơ quan chức năng sẽ hỗ trợ các hộ nghèo và hộ chính sách theo quy định của luật Điện lực, Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg.

Tiêu dùng & Dư luận - Biểu giá điện một giá: Hộ nghèo, hộ chính sách được hỗ trợ thế nào?

Cụ thể, hộ nghèo theo theo tiêu chí do Thủ tướng Chính phủ quy định sẽ được hỗ trợ tiền điện cho mục đích sinh hoạt, mức hỗ trợ hàng tháng tương đương tiền điện sử dụng 30kW tính theo mức giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1 hiện hành.

Còn hộ chính sách xã hội (không thuộc diện hộ nghèo) và có lượng điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt trong tháng không quá 50kWh được hỗ trợ tiền điện tương đương tiền điện sử dụng 30kWh tính theo mức giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1 hiện hành.

Đối với các phương án Bộ Công Thương đang lấy ý kiến, cơ chế hỗ trợ tiền điện đối với các hộ nghèo, hộ chính sách xã hội vẫn giữ nguyên không thay đổi.

Khoảng 1,8 triệu hộ nghèo và các hộ chính sách xã hội hiện nay hàng năm sẽ được Nhà nước hỗ trợ tiền điện với khoảng trên 1.000 tỷ đồng/năm.