Năm 2019 là năm thứ 6 liên tiếp tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 62 của Quốc hội, công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện tại các cấp ngày càng được hoàn thiện và nâng cao.

Tính đến tháng 10/2019, công tác rà soát quy hoạch thủy điện đã cơ bản được thực hiện đầy đủ trên phạm vi cả nước, đảm bảo các yêu cầu tại nghị quyết của Quốc hội.

Bên cạnh đó, công tác rà soát về quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành khai thác các công trình thủy điện trên địa bàn cả nước đến nay đã cơ bản hoàn thành, đáp ứng các yêu cầu đề ra theo Nghị quyết 62 của Quốc hội.

Cụ thể, kết quả rà soát liên tục qua 7 năm, Bộ Công Thương đã phối hợp với UBND các tỉnh xem xét loại bỏ khỏi quy hoạch 08 dự án thủy điện (DATĐ) bậc thang, 472 DATĐ nhỏ và 213 vị trí tiềm năng thủy điện.

Hiện nay, cả nước đã có 409 công trình thủy điện với tổng công suất khoảng 18.950 MW đã vận hành phát điện và 175 dự án thủy điện với tổng công suất khoảng 3.605 MW đang được thi công xây dựng.

Ngoài ra, về công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng, nhìn chung, các cơ quan quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương đã từng bước được nâng cao.