Qua đó, nhóm nhà đầu tư giảm tỷ lệ sở hữu từ 5,05% xuống 4,99% vốn. Theo đó, Dragon Capital không còn là cổ đông lớn nên không thuộc diện phải công bố thông tin giao dịch.

Các tổ chức bán ra là Wareham Group Limited (317.430 CP), Quena Ltd (300.000 CP), KB Vietnam Focus Balanced Fund (255.000 CP), Norges Bank (170.000 CP), DC Developing Markets Strategies PLC (160.000 CP) và Amersham Industries Limited (70.000 CP).

Hiện nay, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vẫn là cổ đông lớn nhất nắm giữ 79,94% vốn, tiếp đến là nhóm Dragon Capital sở hữu 117 triệu cổ phiếu (4,99%). Với việc lọt rổ VN30, PV Power cũng được các quỹ ETF lớn nắm giữ như VNM ETF, FTSE Vietnam ETF, iShare MSCI Frontier 100 ETF…

Cổ phiếu POW trên thị trường có giai đoạn giảm giá từ tháng 6 đến nay từ vùng 16.000 đồng/CP xuống 12.750 đồng/CP (11/10), giảm 20%. Riêng kết thúc phiên 7/10, POW đứng ở mức 13.000 đồng/CP, tạm tính số tiền Dragon Capital bán ra khoảng 16,5 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm, PV Power ghi nhận doanh thu 18.315 tỷ đồng, tăng 2,8% so với cùng kỳ năm 2019 và lợi nhuận sau thuế tăng 28% lên 1.698 tỷ đồng.