Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Lê Tuấn Quốc vừa giao Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở Kế hoạch & Đầu tư hoàn thành tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư và chọn nhà đầu tư cho dự án nhà máy xử lý rác thải bằng công nghệ đốt rác phát điện với tổng mức đầu tư khoảng 1.300 tỷ đồng.

Dự án chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 có quy mô xử lý rác thải 500 tấn/ngày đêm. Giai đoạn 2 có quy mô 1.000 tấn/ngày đêm khi nhu cầu xử lý rác của tỉnh tăng lên.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên & Môi trường, các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ nhà đầu tư các thủ tục liên quan trong quá trình xin ý kiến Bộ Công Thương về sử dụng sản lượng điện tạo ra từ dự án theo quy định.

Liên danh CTCP Đầu tư xây dựng Việt Nam và CTCP Công nghệ môi trường xanh Seraphin đang đề xuất được thực hiện dự án này.