Phải làm việc ngoài trời, những người thợ điện đã rất vất vả chống chọi với cái nắng nóng khắc phục những sự cố, cải tạo đường dây để duy trì dòng điện thông suốt phục vụ khách hàng.

Phải có tình yêu nghề và sức khỏe tốt thì những người thợ điện mới bám trụ và làm việc dưới cái nóng như vậy. Dưới đây là một số hình ảnh về những người "lính áo cam" của các phóng viên ghi lại được trong đợt nắng nóng vừa qua.

Đo nhiệt độ
Có những lúc nhiệt độ ngoài trời lên đến gần 60 độ C

"Lính áo cam"

"Lính áo cam"

"Lính áo cam"

"Lính áo cam"

"Lính áo cam"

"Lính áo cam"
Những người thợ điện đã rất vất vả chống chọi với cái nắng nóng để duy trì dòng điện thông suốt phục vụ khách hàng.

"Lính áo cam"

"Lính áo cam"

"Lính áo cam"

"Lính áo cam"

"Lính áo cam"
Những phút giải lao của "Lính áo cam"