Đó là các dự án thủy điện: Nậm Cấu Thượng, Nậm Ma, Nậm Củm 6, Nậm Xí Lùng 1A, Ma Nọi, Nậm Ngà và thủy điện Nậm Bụm 1A.

Các công trình này được quy hoạch trước thời điểm Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được ban hành.

7 du an thuy dien duoc quy hoach co anh huong den rung tu nhien hinh 1

Cụ thể, ngày 12/1/2017, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 13-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng. Trong đó, Ban bí thư yêu cầu: “Khẩn trương rà soát, đánh giá, kiểm soát chặt chẽ các quy hoạch dự án phát triển kinh tế, xã hội có tác động tiêu cực đến diện tích, chất lượng rừng, đặc biệt là đối với rừng tự nhiên, rừng phòng hộ; Có cơ chế quản lý, giám sát chặt chẽ các dự án, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, nhất là đối với các dự án phát triển thủy điện, khai thác khoáng sản, xây dựng các khu công nghiệp, dịch vụ du lịch”…

Kiên quyết đình chỉ, thu hồi đất đối với dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng có sai phạm hoặc có nguy cơ gây thiệt hại lớn về rừng, môi trường sinh thái ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất và đời sống người dân vùng dự án; đồng thời xử lý nghiêm, công khai, minh bạch các tổ chức, cá nhân vi phạm, thiếu trách nhiệm trong công tác thẩm định, phê duyệt cấp phép đầu tư…/.

Được biết, trong số 7 dự án thủy điện này của tỉnh Lai Châu có một số dự án đang xin ý kiến các ngành để chuyển đổi rừng tự nhiên sang làm thủy điện nhỏ.

Đó là các dự án: Thủy điện Nậm Cấu Thượng, xã Bum Tở, công suất lắp máy 20 MW, nhà đầu tư là Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển An Việt Lai Châu. Dự án thủy điện Nậm Ma tại xã Mù Cả, công suất 4 MW, nhà đầu tư là Công ty cổ phần thủy điện Pắc Ma. Dự án thủy điện Nậm Củm 6, địa điểm xây dựng taị xã Pa Ủ, công suất 7 MW của Công ty Cổ phần phát triển điện Mường Tè. Thủy điện Nậm Xí Lùng 1A tại xã Pa Vệ Sử, công suất 7,8 MW và Thủy điện Nậm Bụm 1A, công suất 6,6 MW tại xã Hua Bum của Công ty TNHH MTV Thảo Hiền. Dự án thủy điện Ma Nọi tại xã Pa Ủ, công suất 5 MW và thủy điện Nậm Ngà, 16,5 MW tại xã Nậm Chà của Công ty TNHH MTV Hoàng Nhâm.