Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 2.

PV Power bước vào thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch được giao trong bối cảnh phải đối diện với không ít khó khăn. Hiện tượng El Nino diễn biến phức tạp khiến lượng lước về các hồ thủy điện rất thấp. Trong khi đó, nguồn khí cung cấp cho các máy nhiệt điện khí gặp nhiều khó khăn do đang trong giai đoạn suy giảm tự nhiên. Nguồn than cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện than cũng không dễ dàng dù TKV đã có rất nhiều nỗ lực.

Tuy nhiên, với sự nỗ lực, đoàn kết và phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với A0 cũng như một loạt các giải pháp trong quản lý vận hành, tiết giảm chi phí, đầu tư… theo Chủ tịch PV Power Hồ Công Kỳ, PV Power vẫn hoàn thành và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch được Đại hội cổ đông giao.

Tính đến hết tháng 5/2019, sản lượng điện toàn Tổng công ty đạt 9,4 tỉ kWh, đạt 100% kế hoạch được giao. Doanh thu toàn Tổng công ty ước đạt 14.812 tỉ đồng, đạt 105% kế hoạch được giao.

Đặc biệt, lợi nhuận trước thuế của Tổng công ty ước đạt 1.500,3 tỉ đồng, bằng 133% kế hoạch được giao; lợi nhuận sau thuế ước đạt 1.319 tỉ đồng, bằng 129% kế hoạch năm.

Cũng theo Chủ tịch PV Power Hồ Công Kỳ, từ ngày cổ phiếu POW của Tổng công ty được niêm yết trên sàn vẫn duy trì được sự ổn định, đảm bảo hiệu quả dòng vốn của nhà đầu tư.

Đáng chú ý, ngày 14/5/2019, sau khi cổ phiếu POW chuyển sang giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE), POW đã lọt vào rổ chỉ số MSCI Frontier Market Index.

Trong những tháng còn lại của năm 2019, với quyết tâm đảm bảo vận hành ổn định, an toàn, hiệu quả các nhà máy điện, PV Power đặt mục tiêu phấn đấu sản lượng điện sản xuất cả năm 2019 vượt mức đạt và vượt 21,6 tỉ kWh; tổng doanh thu toàn Tổng công ty đạt 33.908,9 tỉ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 2.926 tỉ đồng.