Hai dự án điện mặt trời hồ Gia Hoét 1 và hồ Tầm Bó tại xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng sẽ được đưa vào hoạt động vào tháng 8 tới đây. 

Dự án nhà máy điện mặt trời hồ Gia Hoét 1 được xây dựng trên hồ Gia Hoét 1 do Công ty TNHH Đầu tư Năng lượng Tự nhiên DTD làm chủ đầu tư, với diện tích sử dụng là khoảng 33,6ha, công suất 35MWp, tổng mức đầu tư 785 tỷ đồng.

Dự án nhà máy điện mặt trời hồ Tầm Bó được xây dựng trên hồ Tầm Bó do Công ty TNHH Phát triển Năng lượng CY làm chủ đầu tư, diện tích sử dụng 33,6ha, công suất 35MWp, tổng mức đầu tư 732 tỷ đồng.

Bà Rịa - Vũng Tàu là địa phương có tiềm năng lớn để phát triển điện mặt trời do nằm trong khu vực có bức xạ mặt trời mạnh, dao động từ 4,0 kWh đến 6,3 kWh/m2/ngày; cường độ bức xạ mặt trời trung bình khá cao, đáp ứng tốt yêu cầu khai thác nguồn năng lượng mặt trời tại chỗ.

Đến nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 11 dự án điện mặt trời đã được Thủ tướng đồng ý bổ sung quy hoạch phát triển điện lực, với tổng công suất 397,4 MW, tổng mức đầu tư dự kiến gần 9.700 tỷ đồng, trong đó 5 dự án điện mặt trời đang triển khai; 5 dự án hiện đang triển khai các thủ tục đầu tư. 

Ngoài ra, Vũng Tàu còn có 5 dự án điện mặt trời điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực với 204 MWp, tổng mức đầu tư khoảng 5.553 tỷ đồng và 1 dự án điện gió công suất 102,6 MW, mức đầu tư khoảng 4.725 tỷ đồng đã trình Bộ Công Thương thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực quốc gia.